เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2541 บนเนื้อที่ 170 ตารางวา ณ เลขที่ 13 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตดินน้ำมันไร้สารพิษ เพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ในขณะนั้นมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 50 – 70 ตัน ต่อเดือน มีคนงานประมาณ 150 คน
และต่อมาในปี พ.ศ.2544 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีก 1 ชนิด คือ แป้งปั้น (DOUGH) โดยเน้นเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศเช่นเดียวกันโดยมีกำลังการผลิตประมาณ 20 ตัน ต่อเดือน ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับการขยายตลาดมากขึ้น จึงทำให้พื้นที่ 170 ตาราวา ในซอยสุขุมวิท 62 ไม่เพียงพอ ดังนั้นในปี 2546 จึงได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นบนเนื้อที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 175/1 หมู่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและได้ย้ายจากสุขุมวิท 62 มาอยู่ที่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาสำหรับกำลังการผลิตของโรงงานปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. ดินน้ำมันไร้สารพิษ กำลังการผลิต 100 ตันต่อเดือน
2. แป้งปั้น (DOUGH) กำลังการผลิต 40 ตันต่อเดือน
 
ส่วนแนวโน้มในอนาคตน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีเป้าหมายเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่น ยางวง

นโยบายของบริษัท
บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด ได้ตะหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ที่กำลังจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้คิดที่จะผลิตดินน้ำมันไร้สารพิษ และแป้งปั้นและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ และนิ้ว) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมานั้น จึงได้เน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ซึ่งวัตถุดิบทุกชนิดที่เรานำมาผลิตล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษ และได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งใน และต่างประเทศ

slogan : สินค้าดี มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ช่วยพัฒนาความคิด และกล้ามเนื้อ