ดินอบ

ดินอบ หรือดินปั้นโพลิเมอร์ มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ งานศิลปะ งานฝีมือ เช่น เครื่องประดับ ดินปั้นตุ๊กตา เมื่อปั้นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าเตาอบเป็นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 130 องศา เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สินค้าเก็บไว้ได้นาน 1 ปี