ครั้งแรกในดูไบของไทยคัลเลอร์ เคลย์

กับงาน PAPERWORLD FAIR, MIDDLE EAST 2019

สถานที่: DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER (DICEC)/ 
WORLD TRADE CENTER

หมายเลขฮอล: HALL 2

หมายเลขบูธ: S2-A16

วัน: 18-20 มีนาคม 2019

แล้วพบกันนะครับ