ดิน Air Dry

ดิน Air Dry สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย และแห้งได้เองที่อุณหภูมิห้อง เหมาะกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการ  สามารถเคลือบเงา และระบายสีทับได้เมื่อแข็งตัวแล้ว เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป สินค้าเก็บไว้ได้นาน 1 ปี